צור קשר stocking110@gmail.com

סטוק כריות

במלאי
|

סטוק למכירה, למבינים בלבד, חיסול מחסן יבואן במחיר שלא יחזור, מלאי של כריות סיליקון איכותיות הנמכר במחיר של 8 ש״ח בלבד ליחידה ברכישת הסטוק, ניתן לרכוש בכמויות קטנות (מחיר משתנה לפי כמות). יש במלאי כ- 10 אלף יחידות הכל ארוז חדש סוג א׳ מוכן למכירה.

לפרטים: ‭052-2792986‬ עמי.

סיטי סטוק, קונה סטוק, מכירת סטוק.

תיאור

מעונייניםלראותסטוקיםנוספיםשלאמפורסמיםבאףמדיה? קבוצהסגורהשלסוחריםויבואניםגדוליםמהארץומהשטחים.

קבוצהפעילהואיכותיתעםמגווןגדולשלסטוקיםשלאמפורסמיםבאףמדיה.

הכניסהלקבוצההיאבתשלוםחדפעמישל100₪ (דמירצינות).

פרטיםנוספיםבטלפון0509956664 (ניתןלשלוחהודעתוואצ׳אפולקבלמענה).

סיטיסטוק, מכירתסטוקים, פירסוםסטוקים, סטוקיםלמכירה, חיסולמלאי, מכירתמלאימת, סגירתעסק, מכירתעודפייבוא, מכירתמלאיעסקי, קונהסטוקים, מכירתמלאי, מכירתמלאיחנות, מכירתעודפייבוא, מכירתעודפייצור, מכירתעודפים, קונהסטוקים, קונהעודפים, קונהסחורות, קונהעודפים, קונהמלאי, קונהסטוקיםבמזומן, קונהמלאימת, קונהסטוקיםבמזומן, סטוקים.