צור קשר stocking110@gmail.com

חיסול מלאי

במלאי
|

סטוק למכירה, ישירות מהיבואן ללא תיווך ובמחיר חיסול, סטוק צעצועים למכירה, משחקי דוזי פלופיז וספיידר ספיד חדשים ארוזים ומוכנים למכירה, נמכר לצרכן ב 150 ש״ח מוצע למכירה כסטוק במחיר חיסול אמיתי של 25 ש״ח! רווחיות גבוהה במיוחד למבינים בתחום.

לפרטים: ‭050-3403246‬ גבי או ‭052-5113934‬ אלברט.

סיטי סטוק, מכירת סטוק, קונה סטוק.

תיאור

מעונייניםלראותסטוקיםנוספיםשלאמפורסמיםבאףמדיה? ישקבוצהסגורהשלסוחריםויבואניםגדוליםמהארץומהשטחיםגדולהופעילה, הכניסהלקבוצההיאבתשלוםחדפעמישל100₪ ותוכלולהנותממגווןסטוקיםחדשיםלמכורולקנותלפניכולם. פרטיםנוספיםבשליחתהודעהלטלפון0509956664 משה.

מכירתסטוקים, סיטיסטוק, מכירתסטוקים, פירסוםסטוקים,סטוקיםלמכירה, חיסולמלאי, מכירתמלאימת, סגירתעסק, מכירתעודפייבוא, מכירתמלאיעסקי, קונהסטוקים, מכירתמלאי, מכירתמלאיחנות, מכירתעודפייבוא, מכירתעודפייצור, מכירתעודפים, קונהסטוקים, קונהעודפים, קונהסחורות, קונהעודפים, קונהמלאי, קונהסטוקיםבמזומן, קונהמלאימת, קונהסטוקיםבמזומן, סטוקים.