צור קשר stocking110@gmail.com

חיסול מחסן סטוקים

במלאי
|

סטוק למכירה, חיסול מלאי מטורף!!! מחסן מפוצץ בסחורות לפי 4 שח לפריט בקניית כל המלאי! יש במלאי מעל 23 אלף פריטים הכוללים: צעצועים, תיקים, רובה אוויר לפתיחת סתימות ועוד מגוון מוצרים, רווחיות גבוהה למבינים בלבד.

לפרטים: ‭052-4815671‬ מארק.

סיטי סטוק, קונה סטוק, מכירת סטוק.

תיאור

מעונייניםלראותסטוקיםנוספיםשלאמפורסמיםבאףמדיה? ישקבוצהסגורהשלסוחריםויבואניםגדוליםמהארץומהשטחיםגדולהופעילה, הכניסהלקבוצההיאבתשלוםחדפעמישל100₪ ותוכלולהנותממגווןסטוקיםחדשיםלמכורולקנותלפניכולם. פרטיםנוספיםבשליחתהודעהלטלפון0509956664 .

סיטיסטוק, מכירתסטוקים, פירסוםסטוקים, סטוקיםלמכירה, חיסולמלאי, מכירתמלאימת, סגירתעסק, מכירתעודפייבוא, מכירתמלאיעסקי, קונהסטוקים, מכירתמלאי, מכירתמלאיחנות, מכירתעודפייבוא, מכירתעודפייצור, מכירתעודפים, קונהסטוקים, קונהעודפים, קונהסחורות, קונהעודפים, קונהמלאי, קונהסטוקיםבמזומן, קונהמלאימת, קונהסטוקיםבמזומן, סטוקים.