צור קשר stocking110@gmail.com

חיסול מחסן סטוק

במלאי
|

סטוק למכירה, למבינים בלבד! סטוק חדש הכולל מעל 500 משטחים כ-200,000 פריטים, בין המוצרים ניתן למצוא: מוצרי חשמל, צעצועים וכלי בית. נמכר במחיר חיסול של 750 אלף ש״ח על כל הכמות.
*מחיר גמיש לכל הכמות.
* ניתן לרכוש בכמויות קטנות (במחיר אחר).
*חלק מהסחורה למכירה בשטחים בלבד.

ללא תיווך ישירות מבעל הסטוק.

לפרטים: ‭055-6660945‬ שמעון.

סיטי סטוק, קונה סטוק, מכירת סטוק.

תיאור

מעונייניםלראותסטוקיםנוספיםשלאמפורסמיםבאףמדיה? ישקבוצהסגורהשלסוחריםויבואניםגדוליםמהארץומהשטחיםגדולהופעילה, הכניסהלקבוצההיאבתשלוםחדפעמישל100₪ ותוכלולהנותממגווןסטוקיםחדשיםלמכורולקנותלפניכולם. פרטיםנוספיםבשליחתהודעהלטלפון0509956664 משה.

מכירתסטוקים, סיטיסטוק, מכירתסטוקים, פירסוםסטוקים,סטוקיםלמכירה, חיסולמלאי, מכירתמלאימת, סגירתעסק, מכירתעודפייבוא, מכירתמלאיעסקי, קונהסטוקים, מכירתמלאי, מכירתמלאיחנות, מכירתעודפייבוא, מכירתעודפייצור, מכירתעודפים, קונהסטוקים, קונהעודפים, קונהסחורות, קונהעודפים, קונהמלאי, קונהסטוקיםבמזומן, קונהמלאימת, קונהסטוקיםבמזומן, סטוקים.