צור קשר stocking110@gmail.com

חיסול מחסן

במלאי
|

סטוק למכירה, למבינים בלבד, מחסן שלם של מוצרי חורף במחיר חיסול אמיתי, יש במלאי 14 אלף פרטים נעלים ובגדים ילדים ופיגמות חדשים ארוזים הנמכרים במחיר חיסול של 6 שח לפריט בקניית כל הסטוק.

לפרטים: ‭052-4734444‬ שי.

סיטי סטוק, קונה סטוק, מכירת סטוק.

תיאור

מעונייניםלראותסטוקיםנוספיםשלאמפורסמיםבאףמדיה? קבוצהסגורהשלסוחריםויבואניםגדוליםמהארץומהשטחים.

קבוצהפעילהואיכותיתעםמגווןגדולשלסטוקיםשלאמפורסמיםבאףמדיה.

הכניסהלקבוצההיאבתשלוםחדפעמישל100₪ (דמירצינות).

פרטיםנוספיםבטלפון0509956664 (ניתןלשלוחהודעתוואצ׳אפולקבלמענה).

סיטיסטוק, מכירתסטוקים, פירסוםסטוקים, סטוקיםלמכירה, חיסולמלאי, מכירתמלאימת, סגירתעסק, מכירתעודפייבוא, מכירתמלאיעסקי, קונהסטוקים, מכירתמלאי, מכירתמלאיחנות, מכירתעודפייבוא, מכירתעודפייצור, מכירתעודפים, קונהסטוקים, קונהעודפים, קונהסחורות, קונהעודפים, קונהמלאי, קונהסטוקיםבמזומן, קונהמלאימת, קונהסטוקיםבמזומן, סטוקים.