סטוק למכירה,

מכירה סיטונאית בלבד!

טבק מזאייה מקורי סחורה אחרונה בארץ!

למבינים בלבד!

מחירים לפי קילו וחצי קילו.

חצי קילו 80 שקל !

קילו 150 שקל!

מחיר מ30 קילו ומעלה.

טלפון: 0547739959 שאולי.

סטוקים, מכירת סטוקים, סטוקים למכירה.